ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มี.ค. 62  36/62 : ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านดงน้อย
18 มี.ค. 62  35/62 : ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 รพ.สต. บ้านดงน้อย
18 มี.ค. 62  34/62 : ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.สต.นาคู่
18 มี.ค. 62  33/62 : ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 รพ.สต. นาคู่
18 มี.ค. 62  32/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.นาคู่
18 มี.ค. 62  31/62 : ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 รพ.สต. โพนตูม
17 มี.ค. 62  30/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.โพนตูม
17 มี.ค. 62  29/62 : ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
17 มี.ค. 62  27/62 : ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 รพ.สต. หนองหญ้าปล้อง
17 มี.ค. 62  26/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
1 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือแจ้งเวียน/ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ม.ค. 62  2/62 : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ม.ค. 62  1/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ธ.ค. 61  105/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  104/61 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  103/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61  102/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
29 ธ.ค. 61  101/61 : ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ธ.ค. 61  100/61 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ส.ค. 61  96/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.บ้านแก้ง

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาแก
นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอำเภอนาแก
ลิงค์ Banner
Group facebook
R506_ssonakae
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
it
จ่ายค่าป่วยการ อสม.
LTC
Isan Cohort
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน
ประเมินสถานบริการ2562
gishealth
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครพนม
รพ.นครพนม
nhso
สอ.สสจ.นครพนม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
e-report energy
thaiphc
happinometer

Copyright@2015 สสอ.นาแก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.022 วินาที

ขึ้นด้านบน