ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

21/61 : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน
25 มีนาคม 2561 11:12    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 52  

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน.png
ขึ้นด้านบน