ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

29/61 : ขออนุมัติเผยแพร่ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ หลัก
25 มีนาคม 2561 17:58    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 64  

ขออนุมัติเผยแพร่ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ.png
ขึ้นด้านบน