ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

94/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
26 สิงหาคม 2561 01:17    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 49  

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อร้องเรียน2560.JPG
ขึ้นด้านบน