ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

24/61 : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
25 มีนาคม 2561 15:03    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 40  

ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน.png
ขึ้นด้านบน