ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

4/62 : ศึกษาดูงาน/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดวางระบบควบคุมภายใน และงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 มีนาคม 2562 22:48    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 13  

ศึกษาดูงาน/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดวางระบบควบคุมภายใน และงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูงานภายใน.bmp
ขึ้นด้านบน