ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

101/61 : ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ธันวาคม 2561 07:43    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 46  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 และขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อวัสดุ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขึ้นด้านบน