ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62

37/61 : เผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24 มิถุนายน 2561 16:04    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 26  

IMG_6953[1].JPG
ขึ้นด้านบน