เว็บไซต์กลุ่มงาน
ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
Cockpit61
R8Dashboard

37/61 : เผยแพร่รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24 มิถุนายน 2561 23:04    ประกาศทั่วไป    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก    อ่าน 6  

IMG_6953[1].JPG
ขึ้นด้านบน