เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 1
nehis
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือเวียน งานบริหาร-วิชาการ 2/2562_14/01/2562
14 ม.ค. 62  2/62 : หนังสือเวียน งานบริหาร-วิชาการ 1/2562_14/01/2562
13 พ.ย. 61  36/61 : ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย รพ.สต.ตามมติที่ประชุม คปสอ.12/11/2561
9 ต.ค. 61  35/61 : แนวทางการดำเนินงาน QOF : Quality and Outcome Framework (2562)
4 ส.ค. 61  31/61 : เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุอำเภอลิขสิทธิ์อ.-นาหว้าระดับ-รพ.-รพ.สต.
10 มิ.ย. 61  30/61 : แผนออกประเมินยุทธศาสตร์ และแผนออกควบคุมภายใน คปสอ. นาหว้า 2/2561
27 เม.ย. 61  29/61 : แจ้งเวี่ยนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกานต์ 2561
3 เม.ย. 61  28/61 : แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ของทีมบริหารสาสุขนาหว้า
25 มี.ค. 61  26/61 : กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561
25 มี.ค. 61  25/61 : คู้มือการร้องเรียนร้องทุกข์

ข่าวประกาศทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
ลิงค์ Banner
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 สสอ.นาหว้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.015 วินาที

ขึ้นด้านบน