เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 1
nehis
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า

นายปราโมทย์ คำภูเงิน

สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
ข้อมูลส่วนตัว
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อ
phone:0810525883
ทำเนียบผู้บริหาร
นางชญาพร ต้นศรี
ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
2 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นางชนกานต์ คำชนะ
ผอ.รพสต.ดอนศาลา
3 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นางสมสมัย บุพศิริ
รักษาการ ผอ.รพ.สต.เหล่าพัฒนา
4 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นายอานนท์ โกษาแสง
ผอ. รพสต.ท่าเรือ
5 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นายปริญญา กวดวงศ์ษา
ผอ.รพ สต.นาคูณใหญ่
6 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นายอภิชาติ ไชยมาโย
ผอ.รพ.สต.นางัว
7 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นางดาราพร สุวรรณชัยรบ
ผอ.รพ.สต.นาคอย
8 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นางสมเกียรติ สุริยประพันธ์
ผอ.รพ.สต.ดอนแดง
9 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
ผอ.รพ.สต.นาคอย
10 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
12 ม.ค. 61 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน